Kolm suurt väljakutset!

Seisame selle eest, et meie linnast kasvaks 100 000 elanikuga Suur-Tartu. Selleks on vaja tagada peresõbralik keskkond laste kasvatamiseks ja võidelda suurinvesteeringute nimel, et inimestes tekiks soov tulla siia elama. Soovime anda Tartule kolm suurt ja õiget käiku, et arengule hoog sisse lükata!

Peresõbralik linn!

Tartu peab kasvama rohkem kui  100 000 elanikuga linnaks, et tagada linna elujõulisus. Selleks peame peredele tagama kindla toimetuleku ja parima keskkonna laste kasvatamiseks.

Suur-Tartu on arengumootor!

Läbi aegade on Tartul olnud kandev roll piirkonna arengus. Täna tuleb Tartu viia jõuliselt maailmakaardile. Tartlaseks olemine peab andma selge eelise!

Võimalusi toov rohepööre!

Tartu siht on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks linnaks. Eesmärgi täitmiseks on vaja süstemaatilist lähenemist, nutikaid lahendusi ja linn peab olema siin eeskujuks kõigile.